Realizovani projekti od značaja za školu u prethodoj školskoj 2021/2022. godini su:

Centralna škola:

-        Opremljena jedna učionica školskim namještajem – stolovima i stolicama

-        Opremljan kabinet informatike sa 15 računara

-        Asfaltiranje platoa ispred škole i parkinga

Područna škola "Vitinica":

-        Rekonstrukcija dijela krova u PŠ „Vitinica“,

-        Opremljenost školske bilioteke u centralnoj školi i PŠ „Vitinica“, nabavka sportske opreme za nastavu tjelesnog odgoja,

-        Nabavka i ugradnja tarakastih zavjesa u Pš Vitinica

 

Područna škola Gornja Sapna:

-        Opremljena jedna učionica školskim namještajem – stolovima i stolicama

 

Područna škola Međeđa:

-        Utopljavanje škole

 

U narednom periodu menadžment škole će voditi aktivnosti na uređenju školskog dvorišta u centralnoj školi za što je potrebno izdvojiti finansijska sredstva (Budžet TK-a,nevladine oraganizacije i lokalna zajednica), nabavka namještaja u kabinetima kao i opremanje istih savremenim nastavnim sredstvima i pomagalima.

Indeks inkluzivnosti je toku i ove godine nastavljamo sa aktivnostima i realizacijom projekata po prioritetima.

Neki od realiziranih projekata ove školske godine:

-Rekontrukcija krova Područne škole "Gornja Sapna"

-Utopljavanje (stiropor i fasada) Područne škole "Gornja Sapna"

-Rekonstrukcija poda u kabinetu informatike - Centralna škola

-Video nadzor  u Područnoj školi "Nezuk"

-Nabavka i ugradnja peći za grijanje na pelet u Područnoj školi "Nezuk"