Osnovna škola Sapna izgrađena je 70-tih godina sada već prošlog stoljeća.Sa radom je počela 1972. godine, a pohađali su je i neki od onih koji su danas uposlenici škole.

Škola je počela sa radom pod imenom Filip Kljajić Fića i pod tim imenom će raditi sve do rata 1992. godine, kada je škola pretrpjela značajna oštećenja.Nastava se u objektu centralne škole nije odvijala u periodu 1992-1995.godina.

Po završetku rata, objekat škole u Sapni je uz pomoć stranih humanitarnih i nevladinih organizacija, a prije svega USAID-a obnovljen i nastava se već 1997.god. počinje odvijati u prijeratnom i za to predviđenom objektu.

Danas je JU OŠ Sapna broji 609 učenika i 75 zaposlenih, od toga 58 njih čine nastavno osoblje. Nastava se odvija u Centralnoj i pet područnih škola i to:

PŠ Gornja Sapna

PŠ Vitinica

PŠ Goduš

PŠ Nezuk

PŠ Međeđa

Fotografija: zgrada Centralne škole

Osnovno obrazovanje u OŠ Sapna stiče i veliki broj djece povratnika u RS iz sela Đulići, Šetići, Klisa.
Veliki broj učenika i školski objekat koji nije predviđen za takve uslove rada, uzrokovali su nedostatak prostora za kvalitetno odvijanje odgojno- obrazovnog procesa u našoj školi.


Pored toga, nedostaje i prostora za odvijanje vannastavnih aktivnosti: rad Vijeća učenika prije svega, ali i za odvijanje sekcija.
No, najveći, i možemo reći za našu školu najbolniji problem kada je nedostatak prostora jeste nedostatak prostorije za školsku biblioteku.

Do sada se mnogo ulagalo na podizanje i popravku objekata područnih škola.Naime, izgrađeni su novi objekti područnih škola u Vitinici i Nezuku, a u područnim školama u Međeđi, Godušu i Gornjoj Sapni uvedeno je centralno grijanje i izvršeno djelimično renoviranje unutrašnjosti objekata.
Sve je to urađeno zalaganjem menadzmenta škole, ali i roditelja i uz nesebičnu podršku i pomoć lokalne zajednice.

 

View the embedded image gallery online at:
http://os.sapna.ba/v2/index.php/skola#sigFreeId20520591bc