Slobodne aktivnosti učenika organiziraju se radi razvijanja učeničkih interesa,sklonosti i njihovih stvaralačkih sposobnosti,ali i proširivanja
njihovih znanja iz različitih oblasti.
Zato u našoj školi i ove godine djeluje cijeli niz sekcija koje se organitziraju u Centralnoj,ali i svim područnim školama,i to: