Obavještavamo roditelje djece koja će u školskoj 2023/24. godini pohađati prvi razred osnovne škole, da će u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju, dana 3.4.2023. godine početi  realizacija  obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu.

Program će biti organizovan radnim danima na sljedećim punktovima i terminima:

Mjesto školeVrijeme od (hh:mm)
Sapna od 12:00
Vitinica od 9:30
Nezuk od 11:00
Međeđa od 8:30

S obzirom da  obavezni predškolski program ima izuzetno važan značaj (da dijete pred polazak u školu stekne određene navike za organizovani rad, da se uključi u grupne i kolektivne aktivnosti, da se prilagodi normama kolektiva) pozivamo roditelje da svojoj djeci omoguće pohađanje navedenog programa.

Direktor škole: Ševad Brzović