VIZIJA ŠKOLE

Nastojimo biti demokratska škola, bliska životu, u kojoj je ugodno učiti i raditi, u kojoj svi daju,ali i tražže svoj maksimum.Škola će na ostvarenju svojih zadataka nastojati izgraditi partnerski odnos s roditeljima (Vijećem roditelja), lokalnom zajednicom, vladinim i nevladinim organizacijama a najveće napore uložit će u edukaciju nastavnog kadra.  

 

   MISIJA ŠKOLE

Omogućiti učenicima da u ozračju tolerancije i saradničkih odnosa, steknu preduslove potrebne za dalje školovanje i uključivanje u svijet rada i društvo znanja u uslovima globalizacije.
Osnovna škola „Sapna“ je ustanova koja obrazuje učenike uzrasta 6-15 godina i obrazovanje odraslih. Stvaraćemo uslove da se učenici dobro osjećaju. Svakom učeniku nastojat ćemo pružiti šansu za uspjeh omogućujući mu da maksimalno razvije svoje potencijale. Učenike s poteškoćama u učenju uključujemo u redovne razrede  uz pojačan dopunski rad s tim učenicima po posebnim nastavnim planovima i programima. Učenicima nudimo i širok izbor slobodnih aktivnosti,dodatnu i dopunsku nastavu.

  • Prioriteti  u školskoj 2022/2023. godini na školskim objektima:

     a) Centralna škola ''Sapna''

      -  izvršiti sanaciju neophodnih učionica i toaleta

      -  izvršiti djelimičnu rekonstrukciju stolarije

      -  urediti školsko dvorište

      -  opremiti biblioteku sa lektirnim naslovima za realizaciju NPP

      b) Područna škola Međeđa

            -nabavka nastavnih sredstava i pomagala

      c) Područna škola Nezuk  

            - ograditi školsko dvrorište

            - rekonstrukcija fasade

            - ugradnja video nadzora

            - ugradnja peći na pelet

     d) Područna škola Gornja Sapna

            - toplifikacija školske zgrade

            - nabavka nastavnih sredstava i pomagala

 

  • Prioriteti nabavke nastavnih učila za narednu školsku godinu

      1.Nabavka lektirnih naslova

      2.Komplet za hemiju

      3.Komplet za fiziku

     

  • Prioriteti obnove školskog namještaja za školsku 2022/2023.

1.Opremanje određenog broja učionica namještajem

2.Opremenje sportske sale sportskim spravama i rekvizitima za centralnu i PŠ Vitinica.