Za narednu šk. god.

Javna ustanova Osnovna škola "Sapna" pored centralne,ima i pet područnih škola.

Odgojno-obrazovni proces realizuje 58 uposlenika i to:

 

Nastavno osoblje            Ševad Brzović, direktor

 

Fikret Memić, pomoćnik direktora i školski administrator

Amir Hodžić, pedagog

Zana Alić, pedagogica

Miralem Sejdinović, prof., web admin i tehnička podrška

 

Almir Mešić, prof. likovne kulture i razredne nastave

Fahrudin Delić, nastavnik b/h/s jezika i knjiž.

Edina Ahmetović, prof. b/h/s jezika i knjiž.

Salim Husejnović, prof. b/h/s jezika i knjiž.

Armelina Ahmetović, prof. b/h/s jezika i književnosti

Kanita Ahmetović, prof. engleskog jezika

Iva Bahić, prof. engleskog jezika

Elvira Mešić, prof. engleskog jezika

Mirsad Sinanović, prof. engleskog jezika

Mersiha Ramić, prof. engleskog jezika

Amela Bajrović, prof. njemačkog jezika

Vahdeta Kahrimanović, prof. njemačkog jezika

Nevres Kadić, prof. matematike i informatike

Sumedin Memić, bakalaureat matematike i informatike

Smajl Beširović, bakalaureat matematike i informatike

Selma Šišić, prof. fizike

Mirnes Poljaković, prof. matematike

Elvis Kurtić, prof. muzičke kulture

Gordana Delić, prof. tjelesnog i zdr. odgoja

Nešad Huremović, prof. tjelesnog i zdr. odgoja

Bilal Huremović, bakalaureat. prof. biologije

Jusuf Gušić, bakalaureat. prof. biologije

Salko Hamidović, prof. hemije

Nusret Nuhanović, nastavnik historije i geografije

Ilijaz Gušić, prof. historije i geografije

Emir Junuzović, prof. historije

Mustafa Nuhanović, nastavnik tehničkog odgoja

Džemail Isić, nastavnik tehničkog odgoja, bakalautreat matematike i informatike

Muhamed Ibrašević, bakalaureat matematike i informatike

Nermina Smajlović, prof. islamske teologije

Dževad Ahmetović, prof. islamske teologije

Mehmed Huremović, prof. islamske vjeronauke

Ajida Hamidović, prof. razredne nastave

Mujo Salihović, bakalaureat razredne nastave

Zehrudin Karić, prof. razredne nastave

Mina Gušić, prof. razredne nastave

Rasema Beganović, bakalaureat razredne nastave

Mersiha Huremović, bakalaureat razredne nastave

Admir Avdić, prof. razredne nastave

Avdija Tabaković, prof. razredne nastave

Sulejman Ramić, nastavnik razredne nastave

Hasan Hodžić, prof. razredne nastave

Fedahija Ahmetović, bakalaureat razredne nastave

Alma Softić, bakalaureat razredne nastave

Ibrahim Husejnović, prof. razredne nastave

Muzijet Kahrimanović, bakalaureat razredne nastave

Amela Musić, bakaklaureat razredne nastave

Sanela Osmanović, bakalaureat razredne nastave

Sanela Latifović, bakalaureat razredne nastave

Sanela Nezirović, bakalaureat razredne nastave

Sedin Nuhanović, prof. razredne nastave

Aldijana Nuhanović, prof. razredne nastave

 

Vannastavno osoblje:

   Muhamed Latifović, sekretar

 

                 Nafa Omerović,

referent za administrativne poslove

 

Bešić Fahrudin, finansijski radnik

 

Pomoćno osoblje
Alić Dževad, Domar
Tabaković Ramiz, Ložač
Hasanović Fahra, Higijeničar
Smajlović Husejn, Higijeničar
Hasanović Mehmed, Higijeničar
Gušić Behrija, Higijeničar
Salihović Salih, Higijeničar
Memić Ramo, Higijeničar
Mehić Zehrudin, Higijeničar
Bešić Šemsudin, Higijeničar
Spahić Remzudin, Higijeničar
Alić Vahida, Higijeničar

Asim Hasanović, Ložač


U školskoj 2022/2023. godini na poslovima i zadacima odgoja i obrazovanja učenika radi 56 nastavnika predmetne i razredne nastave.

Na poslovima održavanja higijene u ovoj školskoj godini je uposleno 10 radnika, te domar i ložač u centralnoj školi u Sapni i ložač za grejnu sezonu u područnoj školi u Vitinici.

Od administrativnog osoblja uposlen je sekretar, te administrativni radnik.

Menadžment  škole u ovoj školskoj godini sačinjavaju direktor, pomoćnik direktora, te pedagozi.