Slobodne aktivnosti učenika organiziraju se radi razvijanja učeničkih interesa,sklonosti i njihovih stvaralačkih sposobnosti,ali i proširivanja njihovih znanja iz različitih oblasti.

Zato u našoj školi i ove godine djeluje cijeli niz sekcija koje se organitziraju u Centralnoj,ali i svim područnim školama,i to:

 1.  Horska - Nihad Mešić
 2. Literarna - Edina Ahmetović
 3. Novinarsko-literarna - Almedina Ademović i Fikret Memić
 4. Debatna - Almedina Ademović i Muzijet Kahrimanović
 5. Novinarska - Almir Mešić i Fahrudin Delić
 6. Odbojkaška - Nijaz Hasanović
 7. fudbalska - Nešad Huremović
 8. Saobraćajna - Mustafa Nuhanović
 9. Ekološka PŠ "Vitinica" - Bilal Huremović
 10. Tehničko stvaralaštvo - Džemail Isić
 11. Civitas- Nusret Nuhanović
 12. Informatička - Muhamed Ibrašević i Sumedin Memić
 13. Ekološka Centrala - Jusuf Gušić i Salko Hamidović
 14. Mladi matematičari - Jusuf Memić
 15. Historijska - Osman Ibrašević
 16. Likovna - Almir Mešić
 17. Engleski jezik - Iva Bahić i Nermina Tursunović
 18. Engleski jezik - Sumeja Alihodžić i Mirnesa Muhamedbegović
 19. Geografska - Jusuf Omerović
 20. Fudbalska-niži razredi - Zehrudin Karić
 21. Dramsko- recitatorska - Rasema Beganović i Fahrudin Delić
 22. Ekološka- niži razredi - Ajida Hamidović
 23. Dramsko-recitatorska niži razredi - Mina Gušić
 24. Islamska vjeronauka - Samir Bešlić, Dževad Ahmetović i Mehmed Huremović
 25. Dramsko-recitatorska-niži - Ljubica Salihbegović i Avdija Tabaković
 26. Dramsko-recitatorska-niži - Muharem Jusić
 27. Dramsko-recitatorska-niži - Ševad Brzović i Mirsad Muhamedbegović
 28. Dramsko-recitatorska-niži - Alma Softić i Fedahija Ahmetović
 29. Fudbalska-niži - Ibrahim Husejnović
 30. Fudbalska-niži - Admir Avdić
 31. Ekološka-niži - Hasan Hodžić
 32. Dramsko-recitatorska-niži - Mersiha Junuzović Amela Musić
 33. Fotografska-niži - Sanela Osmanović i Mujo Salihović
 34. Likovna-niži - Sanela Latifović
 35. Plesno- ritmička - Senija Omerović i Mersiha Huremović
 36. Likovna-niži - Munevera Osmanbegović i Sulejman Ramić