2010. godini menadžment JU OŠ "Sapna" sproveo je niz aktivnosti na izradi i realizaciji velikog broja značajnih projekata.

Najprije treba istaknuti ugradnju nove stolarije u PŠ "Međeđa" te renoviranje školskih toaleta u Centralnoj školi (zamjenjena vrata i ugradnja ventilacionih sistema). Također, radi poboljšanja higijenskih uvjeta za učenike, izgrađen je i toalet uz sportsku salu čime su unaprijeđeni uvjeti za obavljanje svakodnevnih aktivnosti učenika u odgojno - obrazovnom procesu.

Kada je riječ o projektima, posebno je potrebno istaknuti organizaciju edukacijskog projekta za učenike "Pruži mi ruku". Tema i cilj projekta bili su učenje o miru, a isti su zajednički osmislili i realizovali učenici i nastavnici škola iz G. Rainaca, Kozluka, Vitinice i naravno, OŠ "Sapna" koje zajedno čine mrežu škola Kalesija-Sapna-Zvornik.

Učenici su u nizu kreativnih radionica koje su za njih pripremili njihovi nastavnici, imali priliku razviti vještine, ali i spoznaje o važnosti mira i tolerancije.

Projekat je realizovan od 28.06. do 02.07. u Neumu.

Svi navedeni projekti realizovani su uz pomoć i materijalnu potporu HO World Vision iz Tuzle.

I ove godine u posjeti našoj školi i učenicima boravili su prijatelji iz Italije. Riječ je o grupi entuzijasta, mladih volontera ko0ji putem kreativnih radionica i niza sportskih i rekreativnih aktivnosti, našim mališanima prenose svoja znanja i u njima razvijaju nove vještine.

Prijatelje iz Italije i ovog je avgusta, osim zainteresovanih učenika, dočekala i grupa nastavnika bez obzira na činjenicu da je riječ o danima godišnjeg odmora.

Za organizaciju i realizaciju projekta uz nastavnike, naročito su se pobrinuli direktor naše škole i njegov pomoćnik Zudin Mahmutović i Mujo Smajlović.

 

U OŠ "Sapna" i ove godine priprema se realizacija niza projekata koji za cilj imaju poboljšanje kvaliteta uslova rada i učenika i nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu.

Od 2007.god.u saradnji sa HO World Vision iz Tuzle,ali i HO "Ipsia" iz Italije,te uz pomoć resornog Ministarstva i Općine, u našoj školi radilo se na rekonstrukciji školske infrastrukture.

Tu je prije svega realizacija projekta izgradnje fiskulturne sale u PŠ "Vitinica".U realizaciju ovog za našu školu veoma vrijednog projekta čija realizacija traje već duže od dvije godine,uključili su se kako Federalno i Kantonalno resorno ministarstvo,tako i općina Sapna.Trenutno je u toku izrada krova za šta će biti utrošeno oko 80 000 KM.Sredstva je obezbijedilo Ministarstvo nauke,kulture i sporta FBiH.

Pred početak školske godine završeni su i radovi na uređenju školskog dvorišta u Vitinici.Uređenje je,između ostalog, podrazumijevalo i asfaltiranje i postavljanje,za školsko dvorište, neophodne ograde.Vrijednost radova na realizaciji projekta iznosila je 90 000 KM a sredstva su obezbijedili Općina Sapna i Fondacija ODRAZ.

Završetkom ovih projekata,Vitinica će dobiti jedan zaista moderan i vrhunski uređen školski prostor.

U toku prošle školske godine na objektu Centralne škole u osam učionica zamijenjena je kompletna stolarija.Učionice su dobile nove prozore i vrata,a učenici i nastavnici ugodniji ambijent za rad u odgojno-obrazovnom procesu.

Radilo se i na uređenju školskog dvorišta gdje je,nakon prethodnog asfaltiranja platoa,izvršeno nasipanji i izravnavanje jednog dijela dvorišta,a potom i postavljanje nove ograde za šta je bilo potrebno oko 7 000 KM.Sredstva su obezbijedili HO World Vision Tuzla oko 5 600 a 20 % d ukupnih sredstava obezbijedila je Općina Sapna.Neka ovo bude prilika da u ime učenika i nastavnika,ali i roditelja svima onima koji su nam svesrdno pomogli izrazimo najiskreniju zahvalnost.
U toku su i aktivnosti na uređenju školskog dvorišta u PŠ "Nezuk".Do sada je urađeno postavljanje i uređenje platoa,a planirano je da se u narednom periodu,u skladu sa dostupnim sredstvima,izvrši i postavljanje ograde.

U saradnji sa HO World Vision koja već nekoliko godina kontinuirano finansira cijeli niz projekata u našoj školi,realizirano je uređenje kabineta i nabavka potrebnog materijala i pomagala za matematiku i geografiju za šta je izdvojeno oko 4 000 KM.

U aprilu je pomenuta Humanitarna organizacija upriličila Sajam ideja koji je održan u Križevićima i na kojem su učenici iz 12 škola sa područja općina Sapna,Kalesija i Zvornik prezentirali svoje ideje i projekte.Učenici naše škole tražili su pomoć u nabavci prijeko potrebnih lektirnih naslova za skromnu školsku biblioteku.Odobrena su nam sredstva u iznosu od oko 2000 KM,a u partnerstvu sa Izdavačkom kućom Bosanska riječ iz Tuzle u našu biblioteku pristiglo je oko 300 novih knjiga.

Zahvaljujući angažovanosti i gostoljubivosti naših nastavnika i učenika,te razumijevanju i angažmanu HO Ipsia iz Italije,u OŠ Sapna je u protekle 3 godine izvršena zamjena postojeće peći za centralno grijanje u Centralnoj školi,te uvođenja centralnog grijanja u objektima područnih škola u Međeđi,Godušu i Gornjoj Sapni.

Također,zahvaljujući inicijativi Savjeta roditelja koji se pobrinuo i da obezbijedi potrebna sredstva,ove školske godine sve učionice imat će i nove zavjese.

Protekla školska godina i početak nove 2011/2012. godine obilježen je realizacijom značajnih projekata koji su veoma značajni za što uspješniju realizaciju odgojnih sadržaja i uslova boravka naših učenika.

- Izgradnja fasade na objektu PŠ"Nezuk" Ukupna vrijednost projekta je 7575 KM. U realizaciji ovog projekta učestvovali su NVO World Vision ured u Tuzli, OŠ"Sapna", Mjesne zajednice Nezuk, Zaseok, Baljkovica, te Vijeće roditelja naše škole,

- Završni radovi na fiskulturnoj sali u PŠ"Vitinica". Ukupna vrijednost projekta 115 000 KM, projekat se realizuje uz pomoć Općine Sapna i vlade tuzlanskog kantona,

- Nabavka didaktičkih pomagala za kabinbet biologije u centralnoj školi u Sapni. vrijednost projekta 1364 KM. Finansijeri ovog projekta su NVO World Vision ured u Tuzli, te Vijeće roditelja naše škole,

- Nabavka i ugradnja sistema osvjetljenja sportskog poligona ispred centralne škole. Vrijednost projekta 14633 KM.

- Nabavka školske lektire u PŠ"Vitinica" kroz realizaciju projekta "Nije znanje znanje dati" te projekat koji je realiziran sa MSŠ"Sapna" čiji je finansijer bilo federalno ministarstvo obrazovanja.

Sa saradnjom i finansiranjem projekata sa nevladinom organizacijom World Vision ured u tuzli, nastavilo se i dalje. Formirana je solidarna grupa, a u okviru te grupe timovi koji će realizirati projekte vezane za pomoć najugroženijima, kako djeci, tako i odraslima. Već su realizovana takva dva projekta. Jedan u centralnoj školi, a drugi u područnoj školi u Vitinici. projekti su vezani za pakete prehrambenih proizvoda. projektimaje obuhvaćeno 22 djece. vrijednost ovih projekata je oko 3000 KM. sve pohvale na uloženom trudu timovima koji su realizovali ove projekte. Posebna zahvalnost našem partneru u realizaciji ovih projekata.