Javna ustanova Osnovna škola "Sapna" pored centralne,ima i pet područnih škola. Odgojno-obrazovni proces realizuje 56 uposlenika i to:

 

Nastavno osoblje

Mujo Salihović, direktor

Nijaz Hasanović, pomoćnik direktora

Amir Hodžić, pedagog

 

Fahrudin Delić, Nastavnik b/h/s jezika i knjiž.

Edina Ahmetović, Prof. b/h/s jezika i knjiž.

Salim Husejnović, Prof. b/h/s jezika i knjiž.

Kanita Ahmetović, Prof. engleskog jezika

Elvira Mešić, Prof. engleskog jezika

Jusuf Jusić, Prof. engleskog jezika

Aida Mujkić, Prof. engleskog jezika

Mirela Ahmetović, Prof. engleskog jezika

Amra Imamović, Prof. njemačkog jezika

Husejn Haliloviić, Prof. njemačkog jezika

Mustafa Hasanović, Nastavnik matematike i fizike

Jusuf Memić, Bakalaureat matematike i informatike

Smajl Beširović, Bakalaureat matematike i informatike

Mirnes Poljaković, Nastavnik fizike

Elvir Čajić, Prof. maematike, fizike i tehničke kulture

Nihad Mešić, Nastavnik muzičke kulture

Mevludin Šabanović, Prof. muzičke kulture

Almir Mešić, Prof. likovne kulture

Ajdin Mehmedović, Prof. tjelesnog i zdr. odgoja

Nešad Huremović, Prof. tjelesnog i zdr. odgoja

Bilal Huremović, Bakalaureat. Prof. Biologije

Jusuf Gušić, Bakalaureat. Prof. Biologije

Salko Hamidović, Prof. Hemije

Nusret Nuhanović, Nastavnik historije i geografije

Osman Ibrašević, Prof. historije i geografije

Ilijaz Gušić, Prof. historije i geografije

Mustafa Nuhanović, Nastavnik tehničkog odgoja

Džemail Isić, Nastavnik tehničkog odgoja

Muhamed Ibrašević, Bakalaureat matematike i informatike

Sumedin Memić, Bakalaureat matematike i informatike

Nermina Smajlović, Prof. vjeronauke

Dževad Ahmetović, Prof. Islamske teologije

Mehmed Huremović, Prof. Islamske vjeronauke

Ajida Hamidović, Prof. razredne nastave

Zehrudin Karić, Prof. razredne nastave

Mina Gušić, Prof. razredne nastave

Rasema Beganović, Bakalaureat razredne nastave

Senija Omerović, Prof. razredne nastave

Mersiha Huremović, Bakalaureat razredne nastave

Admir Avdić, Prof. razredne nastave

Avdija Tabaković, Prof. razredne nastave

Sulejman Ramić, Nastavnik razredne nastave

Hasan Hodžić, Prof. razredne nastave

Fedahija Ahmetović, Bakalaureat razredne nastave

Alma Softić, Bakalaureat razredne nastave

Ibrahim Husejnović, Prof. razredne nastave

Bahrija Arifović, Prof. razredne nastave

Ševad Brzović, Prof. razredne nastave

Muzijet Kahrimanović, Bakalaureat razredne nastave

Amela Musić, Bakaklaureat razredne nastave

Sanela Osmanović, Bakalaureat razredne nastave

Sanela Latifović, Bakalaureat razredne nastave

Mersiha Junuzović, Bakalaureat razredne nastave

Fikret Memić, Bakalaureat razredne nastave

Sedin Nuhanović, Prof. razredne nastave

Miralem Sejdinović, Prof. razredne nastave

Sanela Nezirović, Prof. razredne nastave

Alma Omerović, Prof. razredne nastave

 

Vannastavno osoblje


Latifović Muhamed, Sekretar
Bešić Fahrudin, Finan.rad

Pomoćno osoblje
Alić Džževad, Domar
Tabaković Ramiz, Ložžač
Hasanović Fahra, Higijeničar
Smajlović Husejn, Higijeničar
Hasanović Mehmed, Higijeničar
Gušić Behrija, Higijeničar
Salihović Salih, Higijeničar
Memić Ramo, Higijeničar
Mehić Zehrudin, Higijeničar
Bešić Šemsudin, Higijeničar
Spahić Remzudin, Higijeničar
Alić Vahida, Higijeničar

Asim Hasanović, Ložač


U školskoj 2017/2018. godini na poslovima i zadacima odgoja i obrazovanja učenika radi 56 nastavnika predmetne i razredne nastave.

Na poslovima održavanja higijene u ovoj školskoj godini je uposleno 10 radnika, te domar i ložač u centralnoj školi u Sapni i ložač za grejnu sezonu u područnoj školi u Vitinici.

Od administrativnog osoblja uposlen je sekretar, te administrativni radnik.

Menadžžment  škole u ovoj školskoj godini sačinjavaju direktor, pomoćnik direktora, te pedagog.