Nova školska 2017./2018. godina u školama na području Tuzlanskog kantona počinje u ponedjeljak, 4. septembra. Ova godina je specifična jer prvi dan u novoj školskoj godini u skladu sa školskim kalendarom bi trebao biti 1. septembar (petak), ali nastava ipak neće početi danas.

Naime, 1. septembar je vjerski praznik odnosno prvi dan Kurban-bajrama pa će nastava početi u ponedjeljak 4. septembra.

Prijem i čitanje rasporeda za sve učenike naše škole počinje u 8 sati kada će učitelji i razrednici preuzeti svoja odjeljenja i upoznati ih sa rasporedom časova  kao i sa ostalim bitnim informacijama za početak nove školske godine. 

Svi uslovi za početak nove školske godine u centralnoj kao i svim područnim školama su ispunjeni tako da nam jedino preostaje da svim učenicima, njihovim roditeljima i nastavnicima poželimo mnogo uspjeha i sreće u novoj školskog godini.

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Zehrudin Mehić se prima u radni odnos u JU OŠ "Sapna" u Sapni na upražnjeno mjesto pozicija Higijeničar pola radnog vremena na neodređeno vrijem.

Primljeni kandidat dužan je u roku od jednog dana dostaviti izjavu o prihvatanju ili odustajanju od navedene pozicije.

ODLUKA O PRIJEMU U RADNI ODNOS

Muhamed Latifović prima se u radni odnos u JU OŠ "Sapna" u Sapni na upražnjeno mjesto poziciju Sekretar škole puno radno vrijeme na određeno vrijeme do 30.06.2017. godine plus pripadajući godišnji odmor.

Primljeni kandidat dužan je u roku od jednog dana od konačnosti odluke o prijemu dostavti  pismenu izjavu  da li prihvata ili odustaje od navedene pozicije.

Kandidat koji je nezadovoljan rang listom ili odlukom o prijemu može u roku od tri dana od isticanja istih izjaviti prigovor Školskom odboru.